Το πρώτο βήμα στην κατασκευή των κουμπιών είναι η επιλογή τού σωστού κλαδιού σε διατομή. Τα δύο δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα κουμπιά είναι η βελανιδιά ή δέντρο και η κρανιά. Η μεν βελανιδιά έχει πολύ ωραία νερά στην τομή της η δε κρανιά είναι ανοιχτόχρωμη, σχεδόν λευκή, χωρίς καθόλου νερά. Και τα δύο είναι σκληρά ξύλα.

Το πρώτο βήμα στην κατασκευή των κουμπιών είναι η επιλογή τού σωστού κλαδιού σε διατομή. Τα δύο δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα κουμπιά είναι βελανιδιά ή δέντρο και η κρανιά. Η μεν βελανιδιά έχει πολύ ωραία νερά στην τομή της η δε κρανιά είναι ανοιχτόχρωμη, σχεδόν λευκή, χωρίς καθόλου νερά. Και τα δύο είναι σκληρά ξύλαΤο πρώτο βήμα στην κατασκευή των κουμπιών είναι η επιλογή τού σωστού κλαδιού σε διατομή. Τα δύο δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα κουμπιά είναι βελανιδιά ή δέντρο και η κρανιά. Η μεν βελανιδιά έχει πολύ ωραία νερά στην τομή της η δε κρανιά είναι ανοιχτόχρωμη, σχεδόν λευκή, χωρίς καθόλου νερά. Και τα δύο είναι σκληρά ξύλαΤο πρώτο βήμα στην κατασκευή των κουμπιών είναι η επιλογή τού σωστού κλαδιού σε διατομή. Τα δύο δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα κουμπιά είναι βελανιδιά ή δέντρο και η κρανιά. Η μεν βελανιδιά έχει πολύ ωραία νερά στην τομή της η δε κρανιά είναι ανοιχτόχρωμη, σχεδόν λευκή, χωρίς καθόλου νερά. Και τα δύο είναι σκληρά ξύλα